# RMKMC 002 Europäische Freiwillige

Includes: "Suomi Marssi", "Liisa pien", "Sotapojat marssivat","Budstikken gikk", "På vikingtog", & many more. Same as CD RMK 002